Hovedkvarter DK: 0045 79 41 51 51

PEMA baner vejen for den miljøvenlige Dual Fuel-teknologi

Siden 2012 har PEMA tilbudt sine kunder udlejningskøretøjer, som kan drives med en diesel-gas-blanding. Med denne "Dual Fuel-teknologi“ bliver diesel blandet med autogas (LPG), hvilket nedsætter dieselforbruget og sørger for en mere miljøvenlig forbrænding. 

Dermed hjælper PEMA en innovativ og bæredygtig teknik på vej. 

 
 • PEMA-lejekunden har i de seneste år allerede tilbagelagt 35 mio. kilometer med Dual Fuel-teknik helt problemfrit – det beviser: Det virker! 
 • PEMA sørger for referencer på baggrund af lang erfaring angående den tekniske anvendelighed af det fremtidsrettede system og åbner for nye afsætningsmuligheder for LPG. 
 
 
 • LPG opstår som affaldsprodukt ved udvinding og raffinering af råolie. 
 • Med denne reference opbygges viden om fordele ved Dual Fuel-systemer, som kan fremme større udbredelse af denne teknologi.
 

PEMA sætter tekniske standarder på markedet


PEMA har som mål til enhver tid tilbyde den yngste flåde med den mest moderne teknik og investerer hvert år i omkring 3.000 nye sættevogntrækkere og motorvogne. Vi vil gerne overgå lovgivningens miljøstandarder med vores egne løsninger, hvis det er muligt.

 
 • PEMAs engagement som en de største producentuafhængige udlejere af erhvervskøretøjer i Europa har en "fyrtårnsvirkning" på resten af markedet. 
 • Som udlejer stiller PEMA innovative teknologier til rådighed for sine kunder og overtager dermed alle anskaffelsesrisici – dermed mindskes barriererne for at anvende nye teknologier.
 
 
 • De teknologiske fremskridt medfører kort sagt mere effektive udstødningsrensnings- og drivsystemer. 
 

PEMAs kraftvarmeværk
 

PEMAs kraftvarmeværk beviser, at PEMA ikke kun i sin vognpark, men også i selve virksomheden, agerer bæredygtigt. PEMA BHKW er blevet tildelt en Environmental Efficiency Award. Foruden reduktion af potentielle miljøskader samt en betydelig reduktion af energiforbruget er der også fokus forbedring af PEMA-medarbejdernes velbefindende. 

Nogle imponerende nøgledata:

 
 • Den årlige CO2-udledning blev reduceret med mere end 400 t
 • Bæredygtig reduktion af energiforbruget 
 
 
 • Bedre temperaturstyring, målrettet energiindsats og bedre velbefindende hos medarbejderne
 • Mindskning af mulige miljøskader samt undgåelse af kontrol- og vedligeholdelsesomkostninger ved bortfald af olietanke. 
 

Ny vaskehal og ny lakeringshal


Også installationen af et nyt biologisk anlæg til behandling af vand fra værkstedområdet viser, hvor ansvarligt virksomheden PEMA omgås med ressourcer. 
Vaskehallen har en kapacitet på ca. 14.000 liter. Den indeholder desuden et slamfang med ca. 31 kubikmeter volumen. 

Ved installation af en ny 19,5 meter lang lakerings- og tørrekabine står også her miljøomtanken i forreste række. Anlægget indeholder en tørreadskillelse og vertikal luftstrøm med frekvensomretter og forsynes med varmeenergi fra kraftvarmeværket. Desuden kan kabinen opdeles med en indbygget hejseport. Dermed kan der lakeres og tørres i to selvstændige rum. 

Har du spørgsmål eller ønsker du personlig rådgivning? Tag kontakt med os! Vi vil med glæde hjælpe dig.

KONTAKT