Hovedkvarter DK: 0045 79 41 51 51

MELDEPLIGT VED SKADER

Der kan ske uheld, ingen er sikret mod dette. Det afgørende er, at du som PEMA-kunde vælger den rigtige fremgangsmåde ved skader.

Vær venligst opmærksom på:
I tilfælde af skader er du forpligtet til at melde disse til PEMA inden for 48 timer. 
Hvis anmeldelsespligten ikke overholdes, kan du miste den eksisterende beskyttelse i den aftalte ansvarsfritagelse!

Oplysninger

Meddelelser om konsekvenserne ved brud på oplysnings- og forklaringsforpligtelser ved forsikringssager:

På grundlag af den kontraktlige aftale skal du give os alle oplysninger, hvis du bliver involveret i en forsikringssag, som kan bidrage til opklaring af sagens forhold (såkaldt forklaringsforpligtelse) eller er påkrævet til konstatering af forsikringssagen og omfanget af vores ydelsesforpligtelse (såkaldt oplysningsforpligtelse).

Hvis du forsætligt eller uforsætligt krænker forpligtelserne til oplysning eller forklaring, fritages vi for vores ydelsesforpligtelser.

Hvis du derimod ikke overholder en af disse forpligtelser groft uagtsomt, kan vi begrænse vores ydelse i forhold til, hvor alvorlig din skyld er. Begrænsningen udebliver, hvis du kan påvise, at forpligtelserne ikke er blevet krænket groft uagtsomt.

Har du spørgsmål eller ønsker du personlig rådgivning? Tag kontakt med os! Vi vil med glæde hjælpe dig.

KONTAKT