Hovedkvarter DK: 0045 79 41 51 51

Henvisninger til databeskyttelse - www.pema.eu

Din databeskyttelse har vores fokus

Vi byder dig velkommen på vores hjemmeside og glæder os over din interesse. PEMA GmbH (i det efterfølgende: PEMA) tager beskyttelse af personrelaterede data meget alvorlig. Derfor vil vi gerne i det følgende informere dig om, hvilke data fra dit besøg, der anvendes til hvilke formål. Denne databeskyttelseserklæring gælder for hele PEMAs internet-præsentation, for hvilken PEMA GmbH, som er nævnt i vores impressum, er ansvarlig.

Hvad er personrelaterede data?

„Personrelaterede data“ er alle oplysninger, som vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person (”impliceret person”), altså for eksempel dit borgerlige navn, din alder, din civilstand, din adresse, din e-mail adresse, dit telefonnummer, din bankforbindelse eller din fødselsdato.

Principielle oplysninger

Såfremt det i de følgende afsnit ikke er angivet fra anden side, indhentes, behandles eller anvendes der principielt ingen personrelaterede data ved anvendelse af vore hjemmesider. Ved besøg på vores hjemmeside overføres nogle oplysninger som f.eks. IP-adresse, type og version på den anvendte webbrowser, det anvendte styresystem, den hjemmeside du kom fra og tidspunktet for forespørgslen.

Disse data kan PEMA ikke kæde sammen med bestemte personer. Der foretages ingen sammenføring af disse data med andre datakilder, disse data slettes desuden efter en statistisk analyse og anvendes udelukkende til at forbedre vore hjemmesiders attraktivitet, indhold og funktioner.

1. Navn og kontaktdata på den ansvarshavende for behandlingen og den driftsteknisk ansvarlige for databeskyttelsen

Disse oplysninger og databeskyttelse gælder for databehandlingen foretaget af:

Den ansvarshavende:
PEMA GmbH,
Northeimer Str. 90-94,
37412 Herzberg am Harz,
telefon: +49 (0) 5521 860 0,
telefax: +49 (0) 5521 860 1139,
e-Mail: kontakt-gdpr@pema.eu

Den driftsteknisk ansvarlige for databeskyttelse hos PEMA kan kontaktes på ovenstående adresse eller personligt/fortroligt til Hans Joachim Metzen, SIZ GmbH, Simrockstr. 4, 53113 Bonn, datenschutz@pema.eu.

2. Indhentning og opbevaring af personrelaterede data samt måde og formål med deres anvendelse
a) Ved besøg på hjemmesiden


Ved besøg på vores hjemmeside www.pema.eu sendes der automatisk oplysninger til serveren på vores hjemmeside af den browser, som anvendes på din terminal. Disse oplysninger opbevares midlertidigt i en såkaldt logfil. Følgende oplysninger registreres her uden din medvirken og opbevares frem til den automatiserede sletning:

 • IP-adresse på den forespørgende computer,
 • dato og tidspunkt for besøget,
 • navn og URL på den hentede fil,
 • hjemmeside, fra hvilken besøget foretages (Referrer-URL),
 • anvendte browser og evt. din computers styresystem samt navnet på din adgangsudbyder.
 • De nævnte data behandles af os med følgende formål:
 • Sikring af en gnidningsfri opkobling på hjemmesiden,
 • sikring af en komfortabel anvendelse af vores hjemmeside,
 • analyse af systemsikkerheden og –stabiliteten samt til andre administrative formål.

Retsgrundlaget for databehandlingen er punkt 6 stk. 1 side 1 litr. f i GDPR. Vores berettigede interesse er baseret på oven for nævnte formål til dataindhentning. Vi anvender under ingen omstændigheder de indhentede data med henblik på at kunne referere til din person.

Derudover anvender vi cookies og analysetjenester ved besøg på vores hjemmeside. Nærmere forklaringer hertil kan du se i nummer 4 og 5 i denne databeskyttelseserklæring.

b) Ved tilmelding til vores nyhedsbrev

Såfremt du i henhold til punkt 6 stk. 1 side 1 litr. a i GDPR udtrykkeligt har indvilliget i det, anvender vi din e-mail adresse til regelmæssigt at sende vores nyhedsbrev til dig. Til modtagelse af nyhedsbrevet er angivelse af en e-mail adresse tilstrækkelig.

Framelding er mulig på ethvert tidspunkt for eksempel via et link i slutningen af ethvert nyhedsbrev. Alternativt kan du også altid sende dit ønske om framelding til kontakt-gdpr@pema.eu pr. e-mail.

c) Ved anvendelse af vores kontaktformular

Ved spørgsmål af enhver art tilbyder vi dig muligheden for at tage kontakt med os via en formular, som er stillet til rådighed på hjemmesiden. Her er angivelse af en gyldig e-mail adresse nødvendig, så vi ved, hvem forespørgslen stammer fra, og for at kunne besvare denne. Yderligere oplysninger kan gives frivilligt.

Databehandlingen med henblik på kontakt med os foregår i henhold til punkt 6 stk. 1 side 1 litr. a i GDPR på grundlag af dit frivilligt afgivne samtykke.

d)Ved anvendelse af online-ansøgningsproceduren

I forbindelse med en ansøgning indhentes, behandles og anvendes personrelaterede data kun med henblik på ansøgningsprocessen. Uden dit samtykke videregives dine ansøgningsdata ikke til tredjemand. Forud for indtastning af dine data bedes du udtrykkeligt erklære dig indforstået med indhentning, behandling og anvendelse af de data, som du har indtastet, og en eventuel videregivelse af dine ansøgningsdata til indenlandske og udenlandske afdelinger af PEMA GmbH til afvikling af din ansøgning. Brugeren er selv ansvarlig for alt indhold, som han/hun sender til PEMA. Din ansøgning kontrolleres af den ansvarlige personalemedarbejder samt af de ansvarlige fagafdelinger og eventuelt af samarbejdsudvalget. En videregivelse foretages udelukkende i henhold til de gældende databeskyttelsesforskrifter, specielt hvis PEMA juridisk set er forpligtet til dette.

Vær venligst opmærksom på, at ansøgninger, som du sender til os pr. e-mail, overføres ukodet.

3. Videregivelse af data

En videregivelse af dine personlige data til tredjemand til andre formål end de, som er anført i det følgende, finder ikke sted.

Vi videregiver kun dine personlige data til tredjemand, hvis:

 • Du har givet dit udtrykkelige samtykke til dette i henhold til punkt 6 stk. 1 side 1 litr. a i GDPR,
 • videregivelsen er nødvendig i henhold til punkt 6 stk. 1 side 1 litr. f i GDPR til opfyldelse af kontrakten eller til gennemførsel af forkontraktmæssige foranstaltninger, og der ikke er grund til at antage, at
 • du har en overvejende, beskyttet interesse i, at dine data ikke videregives,
 • der er en lovmæssig forpligtelse til videregivelse i henhold til punkt 6 stk. 1 side 1 litr. c i GDPR, samt
 • dette er lovligt og i henhold til punkt 6 stk. 1 side 1 litr. b i GDPR er nødvendigt til opfyldelse af kontraktforhold med dig.

4. Cookies

Vi anvender cookies på vores side. Her drejer det sig om små filer, som din browser automatisk opretter, og som opbevares på din terminal (laptop, tablet, smartphone o. lign.), når du besøger vores side. Cookies anretter ingen skade på din terminal, indeholder ingen vira, trojanere eller anden skadelig software.

I denne cookie gemmes oplysninger, som altid fremkommer i forbindelse med den specifikt anvendte terminal. Dette betyder dog ikke, at vi derved umiddelbart får kendskab til din identitet.

Anvendelsen af cookies er for det første beregnet til at gøre anvendelse af vores tilbud nemmere for dig. Derfor indsætter vi såkaldte session-cookies for at kunne registrere, at du lige har besøgt enkelte sider af vores hjemmeside. Disse slettes automatisk, når du forlader vores side.

Derudover indsætter vi ligeledes til optimering af brugervenligheden tidsbegrænsede cookies, som opbevares på din terminal i en bestemt, fastsat periode. Når du igen besøger vores side for at gøre brug af vore tjenester, vil det automatisk blive registreret, at du lige har været hos os, og hvilke indtastninger og indstillinger du har foretaget, så du ikke skal indtaste disse igen.

For det andet indsætter vi cookies for statistisk at registrere anvendelsen af vores hjemmeside og for at analysere vores tilbud til dig med henblik på optimering (se nummer 5). Disse cookies gør det muligt for os ved et nyt besøg på vores side automatisk at registrere, at du allerede har været hos os. Disse cookies slettes automatisk efter en altid defineret periode.

De data, som er behandlet via cookies, er nødvendige til de nævnte formål for at tilgodese vore samt tredjemands berettigede interesser i henhold til punkt 6 stk. 1 side 1 litr. f i GDPR.

De fleste browsere accepterer automatisk cookies. Du kan dog konfigurere din browser således, at der ikke opbevares cookies på din computer, eller at der altid fremkommer en henvisning, inden der oprettes en ny cookie. En fuldstændig deaktivering af cookies kan dog medføre, at du ikke kan anvende alle funktioner på vores hjemmeside.

5. Analyse-Tools- Tracking-Tools

De tracking-foranstaltninger, som er nævnt i det følgende, og som anvendes af os, foretages på grundlag af punkt 6 stk. 1 side 1 litr. f i GDPR. Med de anvendte tracking-foranstaltninger vil vi sikre en behovsrelateret udformning og en fortløbende optimering af vores hjemmeside. For det andet anvender vi tracking-foranstaltningerne for statistisk at registrere anvendelsen af vores hjemmeside og for at analysere vores tilbud til dig med henblik på optimering. Disse interesser anses som værende berettigede i henhold til den førnævnte forskrift.

De pågældende databehandlingsformål og datakategorier kan ses i de tilsvarende tracking-tools.

a) etracker:
På vores hjemmeside anvendes teknologier fra etracker GmbH z

til analyse af praktiske data. De data, som er genereret med etracker, behandles og opbevares udelukkende i Tyskland i henhold til vores kontrakt med etracker. Oprettelses- og udstyrsidentifikation konverteres hos etracker til en kode, som er entydig, men som ikke kan kædes sammen med en person. En anden anvendelse, sammenkædning med andre data eller en videregivelse til tredjemand er udelukket.

Du kan afvise tracking-processen og på ethvert tidspunkt gøre indsigelse, det har ingen negative konsekvenser for dig. Yderligere oplysninger om databeskyttelse hos etracker kan ses på (https://etracker.com/datenschutz).

b) Google Adwords Conversion Tracking

For statistisk at registrere anvendelsen af vores hjemmeside og for at analysere vores hjemmeside til dig med henblik på optimering anvender vi desuden Google Conversion Tracking. Her indsættes fra Google Adwords en cookie (se nummer 4) på din computer, såfremt du via en Google-annonce er kommet ind på vores hjemmeside.

Disse cookies mister deres gyldighed efter 30 dage og er ikke beregnet til personlig identifikation. Hvis brugeren besøger bestemte sider på hjemmesiden fra Adwords-kunden, og hvis denne cookie endnu ikke er udløbet, kan Google og kunden registrere, at brugeren har klikket på annoncen og er blevet ledt videre til denne side.

Enhver Adwords-kunde får en forskellig cookie. Cookies kan således ikke rekonstrueres via hjemmesiderne fra Adwords-kunder. De oplysninger, som er indhentet ved hjælp af conversion-cookies, er beregnet til at oprette conversion-statistikker til Adwords-kunder, som har valgt Conversion-Tracking. Adwords-kunder får besked om det samlede antal brugere, som har klikket på deres annonce, og som er blevet ledt videre til en side, som er forsynet med et Conversion-Tracking-Tag. De får dog ingen oplysninger, som personligt kan identificere brugerne.

Hvis du ikke vil deltage i tracking-processen, kan du også afvise den hertil påkrævede oprettelse af en cookie – eventuelt via browser-indstilling, som generelt deaktiverer den automatiske oprettelse af cookies. Du kan også deaktivere cookies til Conversion-Tracking ved at indstille din browser således, at cookies fra domænet „www.googleadservices.com“ blokeres. Googles databeskyttelsesvejledning til Conversion-Tracking kan ses her (https://services.google.com/sitestats/de.html).

6. Social Media Plug-ins

På grundlag af punkt 6 stk. 1 side 1 litr. f i GDPR indsætter vi på vores hjemmeside Social Plugins fra de sociale netværk Facebook, Twitter, Google+ og Instagram for at gøre os mere bekendt med dette. Det bagvedliggende reklameøjemed skal betragtes som berettiget interesse i henhold til GDPR. Ansvaret for den databeskyttelseskonforme drift skal sikres af de pågældende udbydere. Vores integrering af disse plugins foregår gennem den såkaldte to-kliks-metode for at beskytte de besøgende på vores hjemmeside så meget som muligt.

På vores hjemmeside tilbyder vi dig mulighed for at anvende såkaldte „Social Plugins“ fra firmaerne:

 • Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA,
 • „Tweet“-brugergrænseflade fra Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA,
 • “+1″-brugergrænseflade fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,
 • „Recommended-Button“ fra LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA,
 • „Share-Button“ fra XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Tyskland.

Oplysninger om indhentning og anvendelse af dine data i de sociale netværk kan du finde i de relevante anvendelsesbetingelser fra de tilsvarende udbydere.

a) Facebook

På vores hjemmeside anvendes Social-Media Plugins fra Facebook for at gøre dens anvendelse mere personlig. Til dette anvender vi ”SYNES GODT OM” eller ”DEL”-knappen. Det drejer sig her om et tilbud fra Facebook.

Ved integrering af plugins får Facebook oplysning om, at din browser har hentet den tilsvarende side fra vores hjemmeside, også selvom du ingen Facebook-konto har eller ikke er logget ind på Facebook. Denne oplysning (inklusive din IP-adresse) overføres fra din browser direkte til en server hos Facebook i USA og opbevares der.

Hvis du er logget ind på Facebook, kan Facebook direkte kæde besøget på vores hjemmeside sammen med din Facebook-konto. Hvis du interagerer med disse plugins, for eksempel aktiverer ”SYNES GODT OM” eller ”DEL”-knappen, overføres den tilsvarende oplysning ligeledes direkte til en server hos Facebook og opbevares der. Oplysningerne offentliggøres desuden på Facebook og vises til dine Facebook-venner.

Facebook kan anvende disse oplysninger med henblik på reklame, markedsundersøgelse og behovsrelateret udformning af Facebook-siderne. Til dette opretter Facebook bruger-, interesse- og relationsprofiler, for eksempel for at analysere din anvendelse af vores hjemmeside med hensyn til de reklamer, som fremhæves for dig på Facebook, at informere andre Facebook-brugere om dine aktiviteter på vores hjemmeside, og for at levere andre tjenesteydelser, som er forbundet med anvendelsen af Facebook.

Hvis du ikke ønsker, at Facebook kæder de data, som er indsamlet via vores hjemmeside, sammen med din Facebook-konto, skal du logge dig ud af Facebook, inden du besøger vores hjemmeside.

Formål med og omfang af dataindhentningen og den videre behandling og anvendelse af dine data via Facebook samt dine desangående rettigheder og indstillingsmuligheder til beskyttelse af dit privatliv kan du se i Facebooks databeskyttelseshenvisninger (https://www.facebook.com/about/privacy/).

b) Twitter
På vore hjemmesider er plugins fra netværket til korte beskeder fra Twitter Inc. (Twitter) integreret. Twitter-plugins (tweet-knap) kan kendes på Twitter-logoet på vores side. Du kan finde en oversigt over tweet-knapper her.

Når du henter en side fra vores hjemmeside, som indeholder et sådant plugin, etableres der en direkte forbindelse mellem din browser og Twitter-serveren. Twitter får derved den oplysning, at du med din IP-adresse har besøgt vores side. Når du klikker på Twitters ”tweet-knap”, mens du er logget ind på din Twitter-konto, kan du kæde indholdet på vore sider sammen med din Twitter-profil. Derved kan Twitter linke besøget på vore sider med din brugerkonto. Vi gør opmærksom på, at vi som udbyder af siderne ikke får kendskab til indholdet i de overførte data samt deres anvendelse fra Twitters side.

Hvis du ikke ønsker, at Twitter kan linke besøget på vore sider, bedes du logge dig ud af din Twitter-brugerkonto.

Yderligere oplysninger om dette kan du se i Twitters databeskyttelseserklæring (https://twitter.com/privacy).

c) Instagram

På vores hjemmeside anvender også såkaldte Social Plugins (”plugins”) fra Instagram, som administreres af Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“).

Disse plugins er mærket med et Instagram-logo for eksempel i form af et ”Instagram-kamera”.

Når du henter en side fra vores hjemmeside, som indeholder et sådant plugin, etablerer din browser en direkte forbindelse til serverne hos Instagram. Indholdet i denne plugin overfører Instagram direkte til din browser og integrerer den på siden. Ved hjælp af denne integrering får Instagram oplysning om, at din browser har hentet den tilsvarende side på vores hjemmeside, også selvom du ikke har en Instagram-profil eller ikke lige er logget ind på Instagram.

Denne oplysning (inklusive din IP-adresse) overføres fra din browser direkte til en server hos Instagram i USA og opbevares der. Hvis du er logget ind på Instagram, kan Instagram direkte kæde besøget på vores hjemmeside sammen med din Instagram-konto. Hvis du interagerer med disse plugins, for eksempel aktiverer ”Instagram”-knappen, overføres denne oplysning ligeledes direkte til en server hos Instagram og opbevares der.

Oplysningerne offentliggøres desuden på din Instagram-konto og vises der til dine kontakter.

Hvis du ikke ønsker, at Instagram direkte kæder de data, som er indsamlet via vores hjemmeside, sammen med din Instagram-konto, skal du logge dig ud af Instagram, inden du besøger vores hjemmeside.

Yderligere oplysninger om dette kan du se i Instagrams databeskyttelseserklæring (https://help.instagram.com/155833707900388).

Anvendelse af YouTube-Plugins

Til indlejring af videoer anvender vi bl.a. udbyderen YouTube. YouTube drives af YouTube LLC med hovedsæde på 901, Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube repræsenteres af Google Inc. Med hovedsæde på 1600, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

På nogle af vores internetsider anvender vi plugins fra udbyderen YouTube. Når du foretager opkald til internetsider med et sådant plugin på vores internettilstedeværelse – for eksempel vores mediatek – bliver der oprettet en forbindelse til YouTube serverne, og dermed oprettes et plugin. Herigennem får YouTube serveren besked om, hvilke af vores internetsider du har besøgt. Du er logget ind som medlem på YouTube, og YouTube anbringer disse oplysninger på din personlige brugerkonto. Ved anvendelse af plugins, som fx ved at klikke på start-knappen til en video, bliver denne oplysning også anbragt på din brugerkonto. Du kan forhindre dette ved før anvendelse vores internetside at afmelde dig fra din YouTube-brugerkonto samt andre brugerkonti fra firmaerne YouTube LLC og Google Inc. og at slette de pågældende cookies fra firmaerne.

Formål med og omfang af dataindhentning og YouTubes yderligere bearbejdning og anvendelse af disse data samt dine rettigheder og indstillingsmuligheder for at beskytte dit privatliv findes i YouTubes privatlivspolitik, se venligst: www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 

Anvendelse af Vimeo-plugins

Til indlejring af videos anvender bl.a. udbyderen Vimeo. Vimeo drives af Vimeo, LLC med hovedsæde på 555 West 18th Street, New York, New York 10011.

På nogle af vores internetsider anvender vi plugins fra udbyderen Vimeo. Når du foretager opkald til internetsider med et sådant plugin på vores internettilstedeværelse – for eksempel vores mediatek – bliver der oprettet en forbindelse til Vimeo serverne, og dermed oprettes et plugin. Herigennem får Vimeo serveren besked om, hvilke af vores internetsider du har besøgt. Du er logget ind som medlem på Vimeo, og Vimeo anbringer disse oplysninger på din personlige brugerkonto. Ved anvendelse af plugins, som fx ved at klikke på start-knappen til en video, bliver denne oplysning også anbragt på din brugerkonto. Du kan forhindre dette ved før anvendelse vores internetside at afmelde dig fra din Vimeo-brugerkonto og at slette de pågældende cookies fra firmaet.

Formål med og omfang af dataindhentning og Vimeos yderligere bearbejdning og anvendelse af disse data samt dine rettigheder og indstillingsmuligheder for at beskytte dit privatliv findes i Vimeos privatlivspolitik, se venligst

Vimeo: https://vimeo.com/privacy 


7. Google Maps

På hjemmesiden indsættes google maps, det betyder, at der kan hentes kortindhold ind fra google maps fra eksterne servere i USA. Man skal regne med en opbevaring af IP-adressen i en periode på flere måneder.

Yderligere oplysninger om dette kan du se i googles databeskyttelseserklæring (https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de).

8. Links til andre udbydere
Vore hjemmesider kan indeholde links til hjemmesider fra andre udbydere. Vi gør opmærksom på, at denne databeskyttelseserklæring udelukkende gælder for PEMAs hjemmesider. Vi har ingen indflydelse på dette og kan ikke kontrollere, om andre udbydere overholder de gældende databeskyttelsesbestemmelser.

9. Ingen dataoverførsler til tredjemand
En overførsel af dine data til tredjemand finder ikke sted, medmindre vi er lovmæssigt forpligtet til dette eller har dit samtykke til dette. Såfremt eksterne tjenesteudbydere kommer i kontakt med dine personrelaterede data, har vi ved hjælp af retslige, tekniske og organisatoriske forholdsregler samt regelmæssig kontrol sikret, at disse overholder forskrifterne i databeskyttelsesloven.

10. De impliceredes rettigheder
Du har ret til:

 • i henhold til punkt 15 i GDPR at forlange oplysning om dine personrelaterede data, som vi behandler. Specielt kan du forlange oplysning om formålet med behandlingen, kategorien for de personrelaterede data, kategorierne på modtagere, over for hvem dine data er blevet eller vil blive offentliggjort, den planlagte opbevaringstid, tilstedeværelsen af en ret til korrektion, sletning, begrænsning af behandlingen eller indsigelse, tilstedeværelsen af en ret til at anke, dine datas oprindelse, såfremt de ikke er indhentet af os, samt om tilstedeværelsen af en automatiseret beslutningsproces inklusive profiling og eventuelt informative oplysninger om detaljer om denne,
 • i henhold til punkt 16 i GDPR omgående at forlange korrektion af de urigtige personrelaterede data, som opbevares hos os, eller fuldstændiggørelse af disse,
 • i henhold til punkt 17 i GDPR at forlange sletning af de personrelaterede data, som opbevares hos os, såfremt behandlingen ikke er nødvendig til udøvelse af retten til fri meningstilkendegivelse og information, til opfyldelse af en retslig forpligtelse, af årsager af offentlig interesse eller til fremsættelse, udøvelse eller forsvar af retskrav,
 • i henhold til punkt 18 i GDPR at forlange begrænsning af behandlingen af dine personrelaterede data, såfremt rigtigheden af disse data benægtes af dig, behandlingen er uretmæssig, men at du afviser at slette dem, og vi ikke længere har brug for disse data, men at du alligevel har brug for dem til fremsættelse, udøvelse eller forsvar af retskrav, eller du i henhold til punkt 21 i GDPR har gjort indsigelse mod behandlingen,
 • i henhold til punkt 20 i GDPR at få dine personrelaterede data, som du har stillet til rådighed for os, i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format, eller at forlange overførsel til en anden ansvarshavende,
 • i henhold til punkt 7 stk. 3 i GDPR at trække dit samtykke, som du engang har afgivet over for os, tilbage på ethvert tidspunkt. Dette har den konsekvens, at vi ikke længere i fremtiden må fortsætte den databehandling, som dette samtykke var grundlag for, og
 • i henhold til punkt 77 i GDPR at anke ved en tilsynsmyndighed. Normalt kan du her henvende dig til tilsynsmyndigheden på dit sædvanlige opholdssted eller arbejdsplads eller vores justitskontor.

11. Fortrydelsesret

Såfremt dine personrelaterede data behandles på grundlag af berettigede interesser i henhold til punkt 6 stk. 1 side 1 litr. f i GDPR, har du i henhold til punkt 21 i GDPR ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personrelaterede data, såfremt der foreligger grunde til dette, som fremkommer af din specielle situation, eller indsigelsen retter sig mod direkte reklame. I sidstnævnte tilfælde har du en generel fortrydelsesret, som gennemføres af os uden angivelse af en særlig situation.

Hvis du vil gøre brug af din tilbagetræknings- eller indsigelsesret, er en e-mail til kontakt-gdpr@pema.eu tilstrækkelig.

12. Datasikkerhed

Vi anvender ved hjemmeside-besøget den velkendte SSL-metode (Secure Socket Layer) sammen med det højeste kodningsniveau, som understøttes af din browser. Normalt drejer det sig her om en 256 bit kodning. Såfremt din browser ikke understøtter en 256-bit kodning, anvender vi i stedet 128-bit v3 teknologi. Om en enkelt side af vores hjemmeside overføres kodet, kan du se på den lukkede visning af kode- eller lås-symbolet i nederste statusbjælke på din browser.

Vi benytter os i øvrigt af egnede, tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine data mod tilfældige eller forsætlige manipulationer, delvist eller fuldstændigt tab, ødelæggelse eller mod ulovlig adgang fra tredjemand. Vore sikkerhedsforanstaltninger forbedres løbende i henhold til den teknologiske udvikling.

13. Aktualitet og ændring af denne databeskyttelseserklæring

Denne databeskyttelseserklæring er aktuelt gældende og er version maj 2018.

På grund af videreudvikling af vores hjemmeside og tilbud eller på grundlag af ændrede lovmæssige eller myndighedsforskrifter kan det blive nødvendigt at ændre denne databeskyttelseserklæring. Den til enhver tid aktuelle databeskyttelseserklæring kan du altid hente og printe på hjemmesiden på https://www.pema.eu/datenschutz.

14. Spørgsmål, inspiration, klager
Hvis du har yderligere spørgsmål til vore henvisninger til databeskyttelse eller til behandlingen af dine personrelaterede data, kan du henvende dig direkte til vores databeskyttelsesansvarlige:

Hans Joachim Metzen
Ansvarlig for databeskyttelse
Simrockstraße 4
53113 Bonn
Tlf. (02 28) 44 95 - 7413
Fax (02 28) 44 95 – 7555
datenschutz@pema.eu

Har du spørgsmål eller ønsker du personlig rådgivning? Tag kontakt med os! Vi vil med glæde hjælpe dig.

KONTAKT